משקיע

סרטא מקס – הלוואה עד 60 אחוז מימון משווי השוק של הנכסים

•  תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה ;

• תקופת ההלוואה: עד 240 חודשים;

• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
• נכסים נרשמים על שם נאמן בטוחות משרד עו"ד ;
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה (קרן ו/או ריבית);
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
• הצמדה: ללא הצמדה;

 • ***  יש לעיין בתפריט המוצרים המצורף להסכם ההצטרפות של המלווה על מנת לקרוא על התנאים המסחריים המלאים ועל אופציות ודרכי משיכת ההשקעה

ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:

טווח השקעה ריבית לכל שלב

השקעה לדוגמה

סכום ההשקעה

₪ 500,000

ריבית שנתית (₪)

30,900

ריבית אפקטיבית שנתית (%)

6.18%

[display-calculator]

טווח השקעה

ריבית לכל שלב

מינימום

מקסימום

       99,999

        200,000

6%

     200,001

        400,000

6.2%

     400,001

        500,000

6.5%

     500,001

  10,000,000

** יסוכם באופן פרטני

 • סרטא אלפא – הלוואה עד 50 אחוז מימון משווי השוק של הנכסים

  • תקופת ההשקעה: עד 36חודשים;
  • תקופת ההלוואה: עד 36 חודשים;
  • הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
  • אחוזי מימון ביחס לבטוחה: עד 50% משווי הנכס – בנכס הממוקם בין גדרה לחדרה וסביבתם או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון; עד 40% משווי הנכס – יתר אזורי הארץ;
  • הנכסים נרשמים על שם נאמן הבטוחה, משרד עו"ד ;
  • קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד העמדת ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך קרן ההלוואה לטובת קרן שירות חוב (להלן: "הקרן"). הקרן תשמש לתשלום לפלטפורמה ו/או למשקיע במקרה של עיכוב בתשלום על ידי הלווה.

  • החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
  • הצמדה: קרן ההלוואה שקלית בריבית קבועה ללא הצמדה;
  • תחנות יציאה: ללא תחנות יציאה;
  • שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על ידי החברה;

  ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:

  טווח השקעה ריבית לכל שלב

 

 • ***  יש לעיין בתפריט המוצרים המצורף להסכם ההצטרפות של המלווה על מנת לקרוא על התנאים המסחריים המלאים ועל אופציות ודרכי משיכת ההשקעה
 • *** לצורך השקעה במוצר זה יש לעמוד בתנאי הסף ולהקליד קוד מוצר בבחירתו בביצוע ההשקעה בפלטפורמה

השקעה לדוגמה

סכום ההשקעה

₪ 500,000

ריבית שנתית (₪)

29,800

ריבית אפקטיבית שנתית (%)

5.96%

טווח השקעה

ריבית לכל שלב

מינימום

מקסימום

       99,999

        200,000

5.8%

     200,001

        400,000

6%

     400,001

        500,000

6.2%

     500,001

  10,000,000

8%

סרטא AB הלוואה עד 55% מימון משווי השוק של הנכס

 • • תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה. ;
  • תקופת ההלוואה: עד 180 חודשים;
  • אחוז מימון: בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה ראשונה בלבד, סכום כל הלוואה שתינתן בתיק הלוואות זה לא יעלה על 55% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק). בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה שניה, סכום כל הלוואה שתינתן, בנוסף להלוואה הקיימת על הנכס המשועבד, לא יעלה על 40% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק ) ובתנאי וסכום ההלוואה הניתנת ללווה יהיה שווה או גבוה מהיתרה הנוכחית לסילוק של ההלוואה המשעבדת בדרגה הראשונה;
  • הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה. הנכסים המשועבדים יהיו בין גדרה לחדרה או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון;
  • הנכסים ירשמו על שם נאמן הבטוחה, משרד עורכי דין;
  • קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בגובה של 2% לפחות מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה.
  • החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
  • שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
  • הצמדה: ללא הצמדה;
 • ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
 • ***  יש לעיין בתפריט המוצרים המצורף להסכם ההצטרפות של המלווה על מנת לקרוא על התנאים המסחריים המלאים ועל אופציות ודרכי משיכת ההשקעה
 • *** לצורך השקעה במוצר זה יש לעמוד בתנאי הסף ולהקליד קוד מוצר בבחירתו בביצוע ההשקעה בפלטפורמה

השקעה לדוגמה

סכום ההשקעה

₪ 500,000

ריבית שנתית (₪)

35,000

ריבית אפקטיבית שנתית (%)

7%

טווח השקעה

ריבית לכל שלב

מינימום

מקסימום

     

     200,001

        400,000

6.5%

     400,001

        500,000

7%

     500,001

  10,000,000

7.5%

צרו איתנו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
דילוג לתוכן